به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- امام جمعه بجنورد با تاکید بر مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و آب آشامیدنی گفت: الگوی مصرف کشت در برنامه جهاد کشاورزی قرار گرفته و توجه بیشتری به آن صورت گیرد.