یزد- مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت : در حال حاضر 18 خدمت از خدمات پس از فروش از طریق مراجعه مشترکین به دفاتر پیشخوان قابل انجام و پنج خدمت از طریق سامانه 121 انجام می شود.  

به گزارش انتهاج، محمدحسین بلور، مدیر دفتر نطارت بر خدمات مشترکین با اشاره به اهمیت پاسخگویی مناسب اپراتورهای سامانه ۱۲۱ مرکز دیسپاچینگ به سوالات مردمی، بیان کرد: تغییرنام انشعاب، جابجایی و تست کنتور، تغییر و اصلاح تعرفه، تسویه حساب  و بسیاری از خدمات توسط  سامانه ۱۲۱ قابل ارائه است.

وی اضافه کرد: برای بهبود مستمر فرآیند خدمات پس از فروش و تسریع در امور مردم ، به دنبال ایجاد سازو کاری برای خدمات از طریق سامانه شبانه روزی ۱۲۱ بودیم که در حال حاضر شرایط لازم برای ارائه این پنج خدمت فراهم شد.

مهندس بلور  یادآور شد :در گام نخست راهنمایی و پیگیری مشترک از مراحل انجام درخواست ، نظرسنجی از تماس گیرندگان در خصوص نحوه ارائه خدمات توسط واحدهای اجرایی ، ثبت کیلووات مشترکین دربسته ، پاسخگویی به شکایت مشترکین ، راهنمایی شرایط وگذاری انشعاب جدید و همچنین نحوه محاسبه قبوض برق توسط کاربران ۱۲۱ صورت گرفته است.

وی تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع و ارائه خدمات به هنگام به مشترکین برق ، امکان دسترسی سریع مشترکان ، حذف کاغذ و سرعت بخشیدن به درخواست ها به شیوه الکترونیکی را به عنوان مزیت های آن توصیف کرد.

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد متذکر شد: سامانه تلفنی ۱۲۱ به عنوان مرکز پاسخگویی اتفاقات برق در طول شبانه روز ، برای مردم شناخته شده و پتانسیل بسیار خوبی را برای افزایش خدمات در حوزه مشترکین می تواند داشته باشد.