انتهاج  یزد-در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز ۴خرداد ۱۴۰۱ انتخابات اعضای هیات رئیسه اجلاسیه سوم مجلس یازدهم صورت گرفت که با آرای نمایندگان محمدباقر قالیباف با ۱۹۴ رأی از ۲۸۱ آرای ماخوذه به عنوان رئیس مجلس، علی نیک زادثمرین با ۱۶۸ رأی (به قید قرعه) به عنوان نایب رئیس اول و عبدالرضا مصری با ۱۶۸ رأی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شد.

سید نظام الدین موسوی با ۱۵۳ رأی، علیرضا سلیمی با ۱۴۶ رأی و محمدرضا دشتی اردکانی با ۱۳۹ رأی، به عنوان اعضای ناظر هیات رئیسه مجلس و سید محسن دهنوی با ۱۶۵ رأی، حسینعلی حاجی دلیگانی با ۱۱۰ رأی، محمد رشیدی با ۱۰۱ رأی، علی کریمی فیروزجایی با ۱۰۱ رأی، احمد امیرآبادی فراهانی با ۹۸ رأی و احمد نادری با ۸۹ رأی از مجموع ۲۸۳ رأی مأخوذه به عنوان دبیران هیأت رئیسه مجلس برای اجلاسیه سوم مجلس یازدهم انتخاب شدند.