سید محمد پاکمهر به عنوان نخستین رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد .

سیدمحمد پاکمهر در گفت و گو با خبرنگار انتهاج اظهار کرد : نمایندگان هر استان در مجمع نمایندگان به صورت انتخابی برای هر سال ، رئیس مجمع نمایندگان استان را انتخاب می کنند .

وی در تشریح برنامه های افتتاحییه دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی افزود : قرائت پیام مقام معظم رهبری برای افتتاحییه ی مجلس ، گزارش وزیر کشور در مورد انتخابات مجلس ، سخنرانی رئیس جمهور ، سخنرانی معاونت اجرایی مجلس و مراسم سوگندنامه نمایندگان منتخب جزء برنامه های افتتاحیه مجلس است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت : مجمع نمایندگان خراسان شمالی از ریاست آقای قالیباف بر یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام حمایت قاطع می نماید.

*فرهنگ و اقتصاد مهترین اولویت کشور

پاکمهر در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری بیان کرد : مقام معظم رهبری همواره بر اولویت فرهنگ و اقتصاد در مسائل کشور تاکید دارند که با توجه به رهنمودهای معظم له این دو اولویت مهم و اساسی در دستور کار مجلس یازدهم است.