سنندج – فرخوان حضور و شرکت در اولین همایش ملی مریوان شناسی که آبان ماه سال جاری برگزار می شود، منتشر شد.

به گزارش انتهاج، امید ورزنده دبیر علمی این همایش  اظهار داشت: دیرینگی، اهمیت و نقش مریوان در تاریخ و فرهنگ این دیار از یکسو و موقعیت جغرافیایی، طبیعت و اقلیم ویژه­ ان از سویی دیگر نیازمند بررسی، بازخوانی و تحلیل است، کاری که تاکنون به شیوه­ای علمی و سیستماتیک انجام نشده­ است.

وی افزود: از همین رو انجمن فرهنگی ادبی مریوان در نظر دارد در آبان ماه ۱۳۹۸ همایشی تحت عنوان «اولین همایش ملی مریوان شناسی» برگزار کند و در این راستا از پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نویسندگان دعوت می کند مقالات و آثار پژوهشی خود را با توجه به محورهای همایش جهت ارائه به دبیرخانه­ همایش ارسال کنند.

دبیر علمی همایش ملی مریوان شناسی به محورهای همایش اشاره کرد و ادامه داد: تاریخ و باستان شناسی، فرهنگی، اجتماعی، محیط زیست و جغرافیای مریوان و همچنین اقتصاد مریوان محورهای این همایش هستند.

ورزنده یادآور شد: هر کدام از محورهای همایش نیز خود دارای بخش های مختلفی هستند که مریوان در در ازنای تاریخ، بررسی تطبیقی نمادهای تاریخی، قلعه­ ها، اماکن و نام­جای های مریوان و دیگر نقاط، بررسی باستانشناختی قلعه­ ها و آثار باستانی مریوان، واژه­ مریوان و دلالت­ های زبانشناختی، اساطیری و افسانه­ ای، مریوان نسخ خطی و اسناد تاریخی، مریوان در آثار مستشرقین و اسناد دولتی، نقش سیاسی – اجتماعی طوایف، ایل­ ها و خوانین محلی مریوان و سیر تاریخی ادارات دولتی در مریوان بخش های محور تاریخ و باستان شناسی این همایش است.

وی بیان کرد: در محور فرهنگی همایش نیز بخش های هنر و سیر تحول آن در مریوان، آیین­ های باستانی و نحله­ های دینی در منطقه مریوان، نقش و جایگاه حجره­ های علوم دینی، تکایا و خانقاه­ ها، واکاوی افسانه­ های دوازده سواره، بەردە بووکەکان، درویش و زریبار، مفاخر و نامداران مریوان، مریوان فرهنگ فولکلور و ادبیات عامه، جایگاه مطبوعات و رسانه­ های عمومی در مریوان، نقش انجمن­ های مردم نهاد و مراکز علمی- آموزشی در توسعه­ فرهنگی مریوان در نظر گرفته شده است.

دبیر علمی همایش ملی مریوان شناسی به بخش های محور اجتماعی همایش نیز اشاره کرد و گفت: اقشار و طبقات اجتماعی مریوان، مردم شناسی، مریوان و سبک زندگی، آسیب شناسی پدیده­ی مهاجرت در مریوان و مرزنشینی و فرهنگ این محور را تشکیل می دهد.

ورزنده اظهار داشت: محور محیط زیست و جغرافیای مریوان در همایش ملی مریوان شناسی نیز در بخش های جنگل، کوه­ ها و دشت­ ها، اقلیم و حیاط وحش و آب, ظرفیت­ ها و تهدیدها تقسیم بندی شده است.

وی به بخش های محور اقتصاد مریوان نیز اشاره کرد و افزود: مریوان و صنایع و معادن، مریوان و اقتصاد مرز، اقتصاد کشاورزی، باغداری و دام، اقتصاد گردشگری، اقتصاد هنر و صنایع دستی بخش های این محور هستند.

  • منبع خبر : مهر