یزد– در احکامی صادره از سوی مهندس ریاضتی مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد، سرپرست امور آبرسانی یزد و سرپرست امور بازرگانی این شرکت منصوب شدند.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد، در این احکام برای مدت یک سال ، داود مخلصی به عنوان سرپرست امور آبرسانی یزد و پورسید به عنوان سرپرست امور بازرگانی منصوب شدند.
در بخشی از متن این احکام آمده است:
امید است با استفاده از منابع موجود و اختیارات مرتبط و با بهره گیری از همه توان خود و همکاران پرتلاش این حوزه در چارچوب وظایف سازمانی مصوب در پیشبرد اهداف شرکت موفق و موید باشید.
بدیهی است تداوم در پست سازمانی منوط به اجرای دقیق شرح وظایف و تحقق اهداف ابلاغی که به صورت مشروح اعلام می گردد می باشد. ارائه برنامه های عملیاتی، حصول اهداف و گزارش عملکرد در بازه های زمانی تعیین شده مورد انتظار می باشد.