یزد– در حکمی صادره از سوی مهندس ریاضتی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، سیاوش پاکدل با حفظ سمت مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد به عنوان سرپرست روابط عمومی این شرکت نیز منصوب شد.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد: در متن این حکم آمده است:
با عنایت به شایستگی های جنابعالی در مسئولیت های محوله، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹ با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی منصوب می گردید.

امید است با استفاده از منابع موجود و اختیارات مرتبط و با بهره گیری از همه توان خود و همکاران پرتلاش این حوزه در چارچوب وظایف سازمانی مصوب در پیشبرد اهداف شرکت موفق و موید باشید.