یزد-در حکمی صادره از سوی مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد ، ضیاء زینی به عنوان مشاور مدیر عامل در امور مجلس شورای اسلامی منصوب شد.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد در متن این حکم آمده است :
با توجه به تعهد و شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ علاوه بر وظایف و امور محوله قبلی، به سمت مشاور مدیرعامل در امور مجلس شورای اسلامی و مسئول پیگیری های ویژه منصوب می شوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند سبحان در جهت سرعت بخشیدن به امور فعالیت شرکت و مدیریت ، کاهش بوروکراسی و افزایش بهره وری نسبت به پیگیری ویژه و به ثمر رساندن مکاتباتی که به جنابعالی محول می گردد،علی الخصوص با نمایندگان محترم مردم شریف در مجلس شورای اسلامی، اهتمام لازم معمول داشته و نتایج اقدامات انجام شده را به اینجانب گزارش نمایید .
کلیه معاونین و مدیران محترم ،لازم است همکاری و مساعدت را جهت انجام ماموریت محول شده به جنابعالی به عمل آورند .
توفیق شما را در موقعیت جدید از خداوند متعال آرزومندم .