ایلام – استاندار ایلام خواستار تسریع ایجاد منطقه گردشگری در دره ارغوان شد و با انتقاد از طولانی شدن این پروژه، گفت: انتظار بود که این پروژه ظرف یک سال تمام شود.

به گزارش انتهاج، قاسم سلیمانی دشتکی در نشست با مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با صنعت گردشگری توجه به زیرساخت گردشگری را در راستای ایجاد نشاط اجتماعی عنوان کرد و گفت: ایجاد زیرساخت های لازم در دره ارغوان شهر ایلام بعنوان یک مجتمع گردشگری مناسب، فضایی مناسب برای تفریح و گردشگری مردم استان فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه زمانی همین دره ارغوان در فصل بارش ها بعنوان یک تهدید در جهت گسیل ساختن روان آب‌ها به شهر ایلام قلمداد می‌شد ، اظهار کرد: اما امروز با بستر سازی لازم و ایجاد موانع و حوزه های آبگیر نه تنها ایمن سازی شده بلکه با ایجاد زیرساخت های لازم گردشگری به محلی برای تفریح و گردشگری مردم مبدل خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد منطقه گردشگری در دره ارغوان منوط به این است که به محیط زیست آسیب وارد نشود، افزود: بایست ساخت و ایجاد راه و پل‌های باقی مانده، برق، آبرسانی و سکوبندی و … در دستور کار جدی دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.

سلیمانی دشتکی در ادامه یکی از زیرساخت های مهم در حوزه گردشگری را زیرساخت راه دانست و گفت: در این راستا در مرحله دوم اعتبارات سیل بایست پروژه دره ارغوان در اولویت اول قرار گیرد.

وی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه به جهت اهمیت موضوع نشاط اجتماعی، پروژه گردشگری دره ارغوان را در اولویت ردیف عمرانی خود قرار دهند تا در زمان مناسب به سر انجام رسد.