بجنورد- عضو شورای شهر بجنورد گفت: تعطیلی شورا یک امر قانونی است اما با تعطیلی شورا در ایام محرم نظارتی بر عملکرد سرپرستی شهرداری نیست.

به گزارش انتهاج سید محسن موسوی در گفت گو با خبرنگار مهر، در رابطه با انتخاب شهردار بجنورد گفت: طی بررسی های صورت گرفته ۷ نفر برگزیده شده اند اما نقد های جدی و اساسی در این رویه وجود دارد، برای مثال تعدادی از شخصیت ها با عملکرد قابل دفاع، حذف شدند و به نوعی شاهد تضعیف سطح شهردار بجنورد هستیم.

وی با انتقاد از خبرگزاری ها و این که خبرنگاران در مقاطع اصلی حضور نداشتند، ادامه داد : ریاست شورا باید شفاف سازی کند و پاسخ گو باشد، رسانه ها باید از خبرنویسی صرف بپرهیزند و بر وقایع و اتفاقات نقد داشته باشند.

طولانی شدن انتخاب شهردار با منافع شهروندان مغایر است

موسوی با اشاره به وقفه طولانی انتخاب شهردار این امر را با منافع شهروندان مغایر دانست و افزود: از زمان اعلام بازنشستگی شهردار پیشین، قریب به ۴-۵ ماه است که گذشته و شورای اسلامی شهر باید سرعت و دقت عمل بیشتری نشان دهند.

وی با بیان این که شهر بجنورد در ایام محرم در ارتباط با آئین فرهنگ عاشورا عملکرد ضعیفی داشته، گفت : در شرایط موجود در شهرداری شاهد هرج و مرج ، بی نظمی و عدم ثبات در مدیریت شهری هستیم.

این عضو شورای شهر ضمن انتقاد از تعطیلی شورا در ایام محرم، این امر را باعث طولانی تر شدن فرآیند انتخاب شهردار دانست و همچنین عدم نظارت بر عملکرد سرپرست شهرداری را در شرایطی که بجنورد شهردار ندارد غیر قابل توجیه دانست.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم شفاف سازی در تحقق حقوق مردم، از خبرنگاران خواست تا اصل صداقت، کشف حقیقت و شفاف سازی موضوعات را در بجنورد رواج داده چرا که این شرایط وضعیت قابل دفاعی ندارد.

شهردار سابق بجنورد در تاریخ نوزدهم خردادماه اعلام بازنشستگی کرد و علی رغم برگزاری جلسات متعدد شورای شهر، تا کنون، وضعیت انتخاب شهردار جدید بجنورد نامشخص است.