کرج – معاون فنی اداره کل محیط زیست استان البرز گفت: شهرداری کرج اعلام کرده بود که انتقال مرکز دفن زباله کرج نیازمند ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش انتهاج ، حمیدرضا لشگری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره به مطالعات انجام شده بر روی هزار هکتار در هشت کیلومتری مرکز فعلی برای انتقال مرکز دفن زباله استان، اظهار کرد : مجوز محل جدید دفن زباله پیگیری نشد و موضوع جابجایی نتیجه ای نداشته است.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه مجوز ارزیابی و وضعیت محیطی فرودگاه پیام توسط سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی است، افزود : بر اساس مطالعات و ارزیابی اثرات زیست محیطی فقط بحث های زیست محیطی مطرح نیست و اثرات تجمعی نیز مطرح شده است.

وی با بیان اینکه وقتی مجوز زیست محیطی برای پروژه ای صادر می شود همه جوانب بررسی می شود، خاطر نشان کرد : نگرانی هایی وجود دارد، بحث پرواز پرندگان در محدوده فرودگاه، حضور سگ های بلاصاحب، موضوعات ترافیکی و مباحثی از این دست مطرح است که باید مورد بررسی قرار گرفته و راه حل ارائه شود.

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان البرز تصریح کرد: اگر قرار است پروازهای مسافری فرودگاه بین المللی پیام البر توسعه یابد این قبیل مشکلات باید رفع شود.