کرمان – رئیس انجمن موسیقی کرمان از انتقال ۲۰ ساز جدید از تهران به موزه ساز کرمان خبر داد.

به گزارش انتهاج ، سورج یاسایی با اشاره به شناسایی مشکلات و بررسی انتقادات دوره های پیشین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران گفت: امیدواریم امسال از این انتقادات درس گرفته باشیم و مشکلات کیفی جشنواره رفع شده باشد.

وی با اشاره به اینکه ۱۸۰ نفر کار اجرایی جشنواره موسیقی نواحی ایران را در قالب ۱۶ کمیته بر عهده دارند ، اظهار کرد : همزمان با جشنواره موسیقی نواحی ۲۰ ساز از موزه موسیقی تهران به موزه ساز کرمان واقع در باغ موزه هرندی منتقل می شود که روز افتتاحیه جشنواره با حضور مهمانان از سازهای جدید رونمایی می شود.