به گزارش انتهاج، محمد رضا زارع بنادکوکی که در جمع اعضاء شورای اطلاع رسانی اداره کل استاندارد استان یزد، به ارائه گزارش عملکرداستاندارددربازه زمانی منتهی به دهه فجر مشغول بود، افزود:از تعداد گفته شده، ۲ هزاروچهارصدوسی وسه مورد آن مربوط به نمونه برداری از واحدهای تولیدی تحت پوشش سطح استان می باشد که بازرسان مربوطه، از این واحدها یک هزارویکصدونودوسه مورد نیز بازرسی انجام داده اند.
این مسئول با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد اداره کل،از ابتدای امسال تاکنون ادامه داد: پیرو اطلاع رسانی در اخبار ماه های گذشته این اداره کل،یادآوری می گردد که بازرسی و نمونه برداری اداره کل استاندارد استان یزد به خط تولید،بسته بندی، انباروحتی محل بارگیری محصولات در کارخانه ها و واحدهای تولیدی مشمول استانداردهای اجباری و تشویقی محدود نمی شود ونظارت استاندارد یزدفراتراز این هاست.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزددراین خصوص افزود:مردمان خوب دارالعباده یزدبا اطمینان خاطر از فروشگاه های معتبروشناسنامه دار به خرید کالاهای دارای علامت استاندارداقدام کنند، چراکه کالاهای مشمول استاندارد اجباری در مراکزعرضه، توزیع وخرده فروشی ها نیز مورد بازرسی، نمونه برداری ومتعاقب آن آزمون قرار می گیرند.
وی ادامه داد: با توجه به شرح وظایف ابلاغی از سوی ستاد مرکزی سازمان ملی استاندارد ایران درراستای وظایف اصلی مصرح در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، از دیگر اقدامات این اداره کل انجام طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استاندارد) می باشد که در این حوزه و طی این مدت ، بیش از۶هزارمورد بازرسی و نمونه برداری نیز از واحدهای صنفی استان انجام شده است.
زارع بنادکوکی درپایان تاکید کرد:از ابتدای امسال تا کنون با توجه به منابع انسانی و مالی در اختیار، سه مرحله از طرح طاها انجام شده است،ضمن این که مرحله چهارم طرح طاها نیزطی هفته جاری و هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی عملیاتی شده است.