همیشه می گویند اهدای خون اهدای زندگی است و مدام براین امر تاکید می گردد براین اصل کارکنان و داوطلبین خداجو وبی ریای جمعیت هلال احمر شیروان در اقدامی خداپسندانه خون اهدا کردند.
این گام بنا بر رسالت جمعیت هلال احمر در توسعه و ترویج نوع دوستی و صلح و ایثار و نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده های خونی ست براین اساس روز دوشنبه کارکنان و داوطلبین هلال احمر شیروان با حضور داوطلبانه در پایگاه انتقال خون شهرستان شیروان بخشی از خون خودرا به رایگان در اختیار نیازمندان قرار دادند تا بلکه سلامت عزیزی تهدید نشود و نیز توشه ای باشد برای سرای دیگر خودشان.
امین قبادی یکی از اهداکنندگان خون با اشاره به اینکه اهدا خون در حقیقت نوعی ایثارگری است، افزود؛ ترویج فرهنگ اهدا داوطلبانه خون از موضوعات مورد تاکید فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است.
در این امر نیک و خداپسندانه ۱۰اهداکننده موفق به اهداء ۱۰ واحد خون شدند.

خبرنگار/فاطمه طالبی