یزد– اولین جلسه برنامه ریزی جهت اقدامات نوروز ۱۴۰۱ با حضور رئیس، معاونین و کارشناسان سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یزد برگزار گردید.

به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری موج یزد، رسولی رئیس سازمان دراین باره گفت: ضمن برگزاری اولین جلسه جهت اقدامات نوروزی در سه شنبه مورخ  ۷ مهرماه مقرر گردید جلسات آتی نیز سه شنبه هرهفته برای بررسی مسائل و فعالیت های مربوط به نوروز ۱۴۰۱  و شناسایی موانع و مشکلات سالهای گذشته و رفع آنها برگزار گردد.

2کلیک و کشیدن برای جابجایی

وی  با تشریح موضوعات مطرح شده در جلسه  مذکور افزود: مسائل جانمایی مکان های مناسب و فضاهای متمرکز جدید جهت اجرای اقدامات نوروزی، چگونگی اجرای گلکاریها و فضای سبز ویژه نوروز، برگزاری فراخوان ها و رویدادهای نوروزی و اخذ مجوز و اعتبارات مورد نیاز از مباحث مطرح شده در جلسه مذکور بودند.

منبع اصلی: روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد