زاهدان – مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: دومین سامانه بارشی پاییز که از پنج شنبه گذشته در استان فعال شد موجب بارندگی در بیش از ۵۰ ایستگاه هواشناسی و باران سنجی استان شد.

به گزارش انتهاج ، محسن حیدری اظهار داشت: بیشینه بارندگی های شب گذشته در حومه سراوان روی داد و از ایستگاه باران سنجی انجیرک در این شهرستان ۲۸ میلی متر باران گزارش شد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر سراوان از توابع شهرستان خاش نیز بارندگی های خوبی گزارش شد ، ادامه داد : ارتفاع بارش های ایستگاه های باران سنجی مارندگان و نیلکان این شهرستان به ترتیب به ۱۵ و ۱۱ میلی متر رسید.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود : در ۲۴ ساعت گذشته در شمال استان نیز شاهد بارندگی بودیم به طوری که بیشینه بارش های این منطقه در شهر بنجار به میزان ۶ میلی متر ثبت شد.

حیدری با بیان اینکه این نخستین سامانه بارشی سال زراعی جدید در شمال استان است، افزود: از شهر زابل و روستاهای محمد شاه کرم، شهرک گلخانی، قلعه رستم، چرک، جزینک و دهنو میلک در شمال استان نیز بارش های پراکنده گزارش شد.