معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان شمالی از بارگذاری 327 محتوای الکترونیکی با محوریت مقطع ابتدایی در سامانه مجازی آموزش و پرورش استان خبر داد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان شمالی از بارگذاری ۳۲۷ محتوای الکترونیکی با محوریت مقطع ابتدایی در سامانه مجازی آموزش و پرورش استان خبر داد.

به گزارش انتهاج، عصمت بدخشان گفت: دانش آموزان و اولیا می توانند با مراجعه به نشانی  https://khn.medu.ir و به لینک ( آموزش مجازی دانش آموزان ) فیلم های آموزشی و محتوای الکترونیکی را دریافت کنند.

وی بیان داشت: تاکنون بیش از۳۲۷بسته یاددهی یادگیری آموزشی در قالب فیلم های تدریس، فایل های صوتی، تکالیف مهارت محور و درسنامه در سامانه مجازی در سایت آموزش و پرورش استان بارگذاری شد.

بدخشان با اشاره به عدم دسترسی حدد ۱۲۰ روستای خراسان شمالی به شبکه آموزش، عنوان داشت: با پیگیری مدیرکل آموزش و پرورش استان و همراهی مدیرکل صدا و سیمای استان، برای دانش آموزان ابتدایی این روستاها پخش تدریس دروس ابتدایی در شش پایه توسط معلمان بومی و توانمند استان فراهم شد.

وی همچنین گفت: برای دانش آموزان عشایر سیار نیز که به تلویزیون دسترسی ندارند تدریس معلمان ابتدایی در رادیو محلی استان مهیا شد.