به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- خراسان شمالی به دلیل برخورداری از تنوع قومیت ها و فرهنگها در حوزه تولید صنایع دستی نیز از تنوع زیادی در سطح ملی برخوردار است ،به طوری که حدود یک پنجم از ۳۰۰ رشته صنایع دستی کشور در این خطه شمال کشور تولید می شود.