به گزارش انتهاج، به نقل از  روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد، ریاضتی از مراحل ساخت مخزن ذخیره آب ده هزار متر مکعبی که با پیشرفت ۴۹ درصدی در حال ساخت است بازید نمود.
ریاضتی در این بازید، از سایت آب شیرین کن بافق که به منظور تامین آب شرب با کیفیت مناسب در حال راه اندازی می باشد نیز بازید بعمل آورد.
آب شیرین کن بافق به روش RO و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال احداث می باشد.
سیستم آب شرین کن بافق با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز راه اندازی خواهد شد.
با راه اندازی سایت مذکور، میزان ۲۵ تا ۳۰ لیتر بر ثانیه آب با کیفیت مناسب تر به مجموع آب شرب بافق افزوده خواهد شد.

مخزن ده هزار متر مکعبی بافق با هدف ذخیره سازی با اعتباری بالغ بر۳۵میلیارد ریال در حال اجرا می باشد.
در حال حاضر آبفای بافق داری۲۳ هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب، چهار ایستگاه برداشت آب و ۲۳ حلقه چاه آب شرب می باشد.