به گزارش به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، عملیات ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب بافق به روش لجن فعال هوادهی گسترده و با پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصدی در حال اجرا است.
مراحل ساخت این تصفیه‌خانه از دی ماه ۱۳۹۴ آغاز شده و با هزینه‌ی اولیه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست و مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.
این تصفیه‌خانه با هدف تصفیه فاضلاب شهر بافق و استفاده از پساب خروجی در صنعت و از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال ساخت می باشد.
ظرفیت این تصفیه‌خانه ۷۰۰۰  مترمکعب در شبانه‌روز است که جمعیت فعلی شهرستان بافق را تحت پوشش قرار می‌دهد.
تاکنون بیش از ۱۱۲ کیلومتر از شبکه‌های فرعی، خطوط اصلی و انتقال فاضلاب شهر بافق از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده و برنامه ریزی لازم جهت نصب انشعاب فاضلاب و در نیمه دوم سالجاری صورت گرفته است.