یزد– با اتمام بازدید ۲۰۰۰ ساعته مولد G16 آنسالدو نیروگاه سیکل ترکیبی یزد، مجدداً به مدار تولید برق کشور متصل گردید.
به گزارش انتهاج به نقل از پایگاه خبری برق حرارتی، سید محمد حسن جمال الدینی با اعلام این خبر افزود: مولد G16 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد که با موافقت دیسپاچینگ جهت انجام بازدید ۲۰۰۰ ساعته از مدار تولید خارج شده بود، پس از انجام موفقیت آمیز بازدید ، در موعد مقرر به شبکه تولید برق کشور بازگشت.
مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزد در ادامه بیان داشت: با در مدار قرار گرفتن این مولد و ۲ بویلر بخار مربوطه، تولیدی بلوک سیکل ترکیبی S2 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تکمیل گردید و حدود ۴۰۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد.