به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- رییس دانشگام علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی گفت: بانک رفاه در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی ص۷ میلیارد ریال به علوم پزشکی استان کمک کرد.