بجنورد- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان از ورود 30 رقم انگور جدید به استان خبر داد که این ارقام به عنوان بانک ژنوتیپ محسوب می شود.

بجنورد- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان از ورود ۳۰ رقم انگور جدید به استان خبر داد که این ارقام به عنوان بانک ژنوتیپ محسوب می شود.

به گزارش انتهاج، محمد علی شریکیان با اشاره به اینکه این ارقام بانک ژنوتیپ محسوب می شوند، افزود: فعالیت های تحقیقاتی برای سنجش میزان سازگاری این ازقام با محیط استان در حال انجام است.

وی انگور را یکی از محصولات مهم کشاورزی تولیدی استان بر شمرد.

خراسان شمالی ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ انگور دارد که سه هزار هکتار آن از نوع درجه سه و فرسوده است.

مدیر امور باغبانی استان ادامه داد: با توجه به تغییر ذائقه مردم و تمایل آن ها به مصرف محصولات جدید، ایجاد باغ با ارقام جدید و سازگار با اقلیم استان می تواند ارزش اقتصادی بالایی نصیب باغداران کند.

شریکیان در پایان در توضیح سرنوشت نهایی این ارقام عنوان کرد: این ارقام بعد از تایید و ایجاد ریشه، در اجرای طرح اصلاح و نوسازی باغ ها به تاکستان ها منتقل و کاشته خواهد شد. همچنین برخی ارقام به صورت سرشاخه کاری به شکل پایلوت در باغ ها کاشته شد.