یزد- استاندار یزد گفت:مجموعه دفاتر استانداری باید جایگاه موثر و جریان سازی علاوه بر استان در سطح ملی نیز داشته باشند و باید دفاتر ارتباطی پویا با وزارت کشور و دیگر استانداری ها شکل بگیرد.

به گزارش انتهاج، محمدعلی طالبی افزود: باید تلاش شود تا ادبیات یکسانی بین مجموعه معاونان و مدیران شکل بگیرد و اولویت های استان در گفتمان مدیران نمود عینی پیدا کند.

استاندار یزد اظهار کرد: از مدیران استانداری انتظار می رود که با تمام سختی ها و مشکلاتی که پیش رو داریم با جدیت و تحرک کامل در راستای اولویت های استان فعالیت کنند و محدودیت های موجود از انگیزه آنان نکاهد.

استاندار یزد گفت:مجموعه دفاتر استانداری باید جایگاه موثر و جریان سازی علاوه بر استان در سطح ملی نیز داشته باشند و باید دفاتر ارتباطی پویا با وزارت کشور و دیگر استانداری ها شکل بگیرد.

وی خاطرنشان کرد :در خصوص تعامل با نمایندگان مجلس تاکنون جلساتی برگزار و زمینه شکل گیری ارتباط موثر با آنها فراهم شده است و اداره های مختلف باید به تقویت این تعامل کمک کنند.

طالبی یکی از اولویت ها در سال پایانی دولت تدبیر و امید را تکمیل پروژه های ناتمام  بیان کرد و گفت: لازم است همه مدیران گزارشی از برنامه های شاخص خود در این راستا ارائه دهند.