یزد مدیر کل منابع طبیعی استان یزد در مراسم معارفه رییس جدید اداره منابع طبیعی تفت افزود: نیروی انسانی کم شاغل در اداره منابع طبیعی تفت با توجه به گستردگی شهرستان در حد تمام و کمال فعالیت می کنند.

به گزارش انتهاج، محمدرضا آخوندی با بیان اینکه سال آینده اعتباری از سوی صندوق توسعه ملی به منابع طبیعی اختصاص نمی یابد ابراز امیدواری کرد تا با حمایت فرمانداری شهرستان بتوان حفاظت از منابع طبیعی و اجرای پروژه های آبخیزداری را همانند گذشته ادامه داد.

فرماندار تفت هم در این نشست گفت: در موضوع زمین خواری و کوه خواری مجموعه مدیریت شهرستان همراه منابع طبیعی است ولی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که رضایت مردمی را در پی داشته باشد.

علیرضا نوکار افزود: چنانچه قرار است حکمی اجرایی شود انتظار داریم با فرمانداری هماهنگی صورت گیرد تا با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، آن حکم اجرایی شود.

رئیس سابق اداره منابع طبیعی شهرستان هم گفت: در طول چهار سال خدمت به مردم تلاش کردم که وظیفه قانونی خود را انجام دهم.

محمدجواد محمدی تصریح کرد: منابع طبیعی از یک سو با دولت طرف است که باید اراضی ملی را حفظ کند و از سوی دیگر با مردم که باید رضایت آن ها را جلب نماید و این سختی کار منابع طبیعی است که بخواهد این دو را باهم جمع کند.

در این نشست از زحمات محمدجواد محمدی در اداره منابع طبیعی تفت تجلیل و مجید ذاکری به عنوان مدیر جدید این اداره معرفی شد.