بندرعباس – رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: هر نوع تبلیغات پیش از موعد انتخابات مجلس تنش آفرین و خلاف قانون است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گزارش انتهاج ، علی صالحی در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه در کارزار انتخابات تنش آفرینی ، پذیرفتنی نیست، اظهار کرد: دادگستری استان هرمزگان به همراه دیگر دستگاه های مسؤول و اعضای ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان ضمن تشکیل کمیته های تخصصی در دل این ستاد به رصد فعالیت های مرتبط با موضوع انتخابات می پردازند.

وی افزود: حفظ امنیت برگزاری انتخابات و ایجاد شور و شوق به منظور مشارکت حداکثری مردم مهمترین اهداف ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان است.

وی یادآور شد: تبلیغات پیش از موعد و تنش آفرینی ، برخلاف قانون و از مصادیق مجرمانه است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان با اشاره به اینکه سلامت انتخابات با حضور حداکثری مردم عجین است، خاطر نشان کرد: تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی پیگیری و مورد بررسی قرار می گیرند.

صالحی با تأکید بر ضرورت توجه همگان به قانون گفت: بر اساس قانون استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به آمادگی کامل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در جهت تحقق عدالت انتخاباتی از رویکردهای مهم این ستاد است.

صالحی ،برگزاری انتخاباتی سالم ، قانون مند و بی طرف را ملاک عمل مسئولان نظارتی و اجرایی قلمداد و اظهار کرد: باید بکوشیم تا شور و نشاط مردم ارتقاء یابد و انتخابات در فضای رقابتی و سالم برگزار شود.