اهواز، رئیس بیمارستان رازی اهواز گفت: کرونا در خوزستان در حال بحرانی شدن است.

به گزارش انتهاج، دکتر فرهنگ کره بندی گفت: بیماری کرونا در خوزستان در حال اوج‌گیری و بحرانی شدن است که مردم استان باید پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

وی در ادامه افزود: وضع به‌قدری بحرانی است که از هر دو مراجعه‌کننده به اورژانس این بیمارستان یک نفر باید بستری شود که این امر نگران‌کننده است.

کره بندی با اشاره به بیماران بستری‌شده در icu این بیمارستان تصریح کرد: در بیمارستان راز شهر اهواز ۶۰ بیمار با مشکل تنفسی حاد بستری هستند که وضعیت آنان واقعاً تأسف‌بار است.

رئیس بیمارستان رازی اهواز گفت: متأسفانه شاهد رشد این بیماری در استان هستیم و کرونا در حقیقت یک بیماری بسیار وحشی است که در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم با افزایش آمار مبتلایان روبرو می‌شویم.

کره بندی تأکید کرد: بخش‌های icu این بیمارستان با کمبود امکانات و تجهیزات مواجه نیست و با تمام نیرو در حال خدمات‌رسانی به بیماران هستیم اما مردم نیز باید ما را با رعایت نکات بهداشتی یاری دهند.