بجنورد– به گزارش انتهاج به نقل از تسنیم، محمدعلی شجاعی امروز در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان شمالی اظهار داشت: متاسفانه جلسات بیشتر ملاک کیفیت کار قرار گرفته که این رویه درستی نیست. انتظار از جلسات این است که راه را بر اساس کار کارشناسی نشان‌ دهند و مسیر توسعه را ایجاد کنند.

وی با اشاره به تغییر آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه از سوی هیئت وزیران افزود: کاهش کارگروه‌ها از ۱۳ به ۴ کارگروه اقدامی خوب و پسندیده است و به طبع آن باید کارها تخصصی‌تر و عمیق پیگیری شود. مدیران با مطالعه دقیق آیین نامه جدید، مواردی را که دچار مشکل هستند را احصا کنند تا به سطح ملی اعلام شود.

استاندار خداسان شمالی با تاکید بر اینکه شوراها باید عاری از مباحث معمول، کلی و بی فایده باشد تصریح کرد: کارگروه‌ها بر اساس نظر کارشناسانه و با حضور افراد کارشناس و محقق اداره شوند. نتیجه کار کارشناسانه و نگاه درست و دقیق به مسائل و مشکلات استان بار مشکلات را از دوش مردم کاهش می‌دهد. گاهی در کارگروه‌ها مسائل معمول و دست چندمی مطرح می‌شود در صورتی کارگروه‌ها محل ارائه مباحث خاص و حیاتی هستند.

شجاعی در ادامه عنوان داشت: به طور مثال مدیران در کارگروه اقتصادی بنشینند و بررسی کنند که چرا قیمت برخی کالاها در خراسان شمالی با تهران یکی است و راه حل آن را بیابند. سازمان‌های مردم نهاد در تصمیم‌گیری کارگروه‌ها دخیل باشند.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی با بیان اینکه جلسات کارگروه‌ها در صورت عدم یا حضور بنده باید با انسجام انجام شود گفت: روند فرسوده گذشته که حاکم بر جلسات بود حذف شود و انتظار داریم کارجدید، فکر جدید و برنامه جدید در این جلسات ارائه شود. دستورکارهای سطحی و بزن درویی جلسات حذف شود.

کاهش ۵۱ صدم درصد هزینه های فقرزای سلامت