کاشان – رئیس دادگستری کاشان از برخورد جدی متولیان تنظیم بازار با افراد و واحدهای متخلف خبر داد و گفت: با افراد و واحدهایی که بخواهند با افزایش غیرمنطقی و غیرمعقول قیمت ها مردم را تحت فشار قرار دهند و زمینه ناراحتی آن ها را فراهم کنند برخورد می شود.

به گزارش انتهاج، سیروس افضلی در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان با بیان اینکه نباید به فرصت طلبان اجازه خودنمایی داد، اظهار کرد: حضور این افراد باعث ایجاد فتنه و بحران می شود.

وی با اشاره به اینکه بعد از اجرای طرح سهمیه بندی سوخت افزایش نرخ برخی کالاها در سطح شهرستان کاشان غیرمنطقی است، افزود: افزایش قیمت ها باید منطقی و معقول باشد و افزایش بعضی از قیمت ها در سطح شهرستان کاشان غیر منطقی است.

وی با اشاره به اینکه افرادی که قیمت کالا و خدمات را بدون هیچ ضابطه و منطقی افزایش می دهند، خاطرنشان کرد: این دسته از افراد اغتشاشگران و اشرار اقتصادی هستند که از وضعیت پیش آمده سواستفاده می کنند.

کارکنان دادگستری کاشان پرونده ها را با تمام قوا و صادقانه رسیدگی می کنند

افضلی با اشاره به بعضی از کمبودها و نقصان ها به دلیل کمبود امکانات تصریح کرد: با این وجود قضات و کارمندان دادگستری کاشان با تمام قوا و صادقانه در حال رسیدگی به پرونده ها هستند.

وی با بیان اینکه طبق کف استاندارد یک همکار در دادگستری باید ۹۰ پرونده در ماه را رسیدگی کند، افزود: به دلیل کمبود نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز بررسی پرونده ها تا ۲۰۰ مورد افزایش پیدا می کند که نشان از تلاش و مجاهدت همکاران دادگستری کاشان در رسیدگی به پرونده هاست.