به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- نماینده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالشرق کشور گفت: خشکسالی بی سابقه و برداشت های غیر اصولی آبهای زیرزمینی خطر فرونشست زمین در خراسان شمالی را افزایش داد.