بجنورد– رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در بخش زراعت و باغبانی بالغ بر ۵۸ نوع محصول در استان کشت می‌شود که به صورت سالانه ۱.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی در استان تولید می‌شود.

به گزارش انتهاج،عبدالله یوسفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: ۷۲ درصد از مساحت ۲۸ هزار کیلومتری خراسان شمالی از عرصه‌های طبیعی تشکیل شده است.

یوسفی با اشاره به اینکه استان خراسان شمالی ۴۵۰ هزار هکتار اراضی کشاروزی دارد، گفت: ۱۴۹ هزار هکتار زمین‌ها به صورت آبی و ۳۰۱ هزار هکتار به صورت دیم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: در بخش زراعت و باغبانی بالغ بر ۵۸ نوع محصول در استان کشت می‌شود که به صورت سالانه ۱.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی در استان تولید می‌شود.

کشاروزی، گردشگری و صنعت اولویت‌های استان

او عنوان کرد: اولویت‌های استان شامل کشاروزی، گردشگری و صنعت است که در اسناد توسعه استان به این مهم تاکید ویژه‌ای شده است.

یوسفی با بیان اینکه بالاترین نرخ اشتغال کشاورزی کشور مربوط به خراسان شمالی است، گفت: سالانه بین ۳۷ تا ۴۲ درصد به صورت متغییر در بخش کشاورزی اشتغال دارند.

او ۴۵ درصد از جمعیت خراسان شمالی را روستا نشین و بالاترین نرخ سکونت روستا‌ها در کشور را مربوط به خراسان شمالی اعلام داشت و گفت: بر این اساس باید توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی شود، زیرا امنیت غذایی جایگاه مهمی دارد.

یوسفی افزود: کشاورزان خراسان شمالی از مواد شیمیایی کمتری در تولیدات باغی و کشاورزی در مقایسه با کشور کمتر مورد استفاده قرار می‌دهند و برداشت محصولات تولیدی سالم و پاک می‌تواند تحت عنوان یک برند برای شرکت‌های بازاریابی مورد استفاده واقع شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه کشاورزی باید به سمت علمی شدن پیش رود، گفت: اقدامات دانش محوری که در حوزه کشاورزی استان صورت گرفته با وجود خشکسالی‌های موجود در استان باعث رشد تولیدات شده است.

 

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان