به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: امسال به علت خشکسالی برداشت گیاهان دارویی در قالب طرح های بهره برداری محدود و طرح استراحت گیاهان دارویی در استان هم اجرا می شود.