بجنورد- معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی از بررسی ۴۸ پرونده در کمیسیون ماده ۵ بجنورد و اسفراین در خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش انتهاج، روزبه دادجو اظهار داشت: این دو جلسه با حضور  معاون عمرانی استاندار  و دیگر اعضای  کمیسیون در محل سالن جلسات دفتر معاون عمرانی استاندار برگزار شد.

وی افزود: در کمیسیون ماده پنج بجنورد طرح باز آفرینی امید در بافت فرسوده شهر بجنورد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از کسب نظر اصلاحی اعضای کمیسیون مورد تایید قرار گرفت.

همچنین در این جلسه در خصوص زمینهای دارای قولنامه عادی وارده به کمیسیون  گفت و گو شد و  مقرر شد جهت ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی ، جلسه ای ویژه در این خصوص برگزار و تصمیم نهایی اخذ گردد، در ادامه  نیز تعداد ۳۰ پرونده  مطرح و در خصوص آنها  تصمیم گیری شد.

دادجو در خصوص کمیسیون ماده پنج اسفراین نیز گفت: تعداد ۱۸ پرونده در این کمیسیون مطرح شد که از اهم پرونده های مطرح شده در جلسه مزبور می توان به بررسی  گذربندی های پیشنهادی شهرداری در محدوده های فاقد گذربندی طرح تفصیلی و نیز پیشنهاد تغییر محور فنی برخی گذرها در جهت انطباق با وضع موجود، در خصوص زمینهای دارای قولنامه عادی وارده به کمیسیون اشاره کرد.

 در ادامه جلسه معاون شهرسازی راه و شهرسازی استان بر لزوم در نظر گرفتن تمامی جوانب فنی و اجرایی و حقوقی در زمان ارایه پیشنهاد تغییر محور فنی توسط شهرداری ها تاکید و در این زمینه راهنماییهای لازم را به شهرداری ارایه کرد.

  • منبع خبر : اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره كل راه و شهرسازی