به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

علیرضا صبوری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شمار روستاهای دارای برق استان در سال ۹۲، ۸۹۳ روستا بود که هم اکنون به ۹۵۵ روستا افزایش یافته است.

وی گفت: شاخص بهره مندی روستاییان از انرژی برق نیز تا پایان سال ۹۲ کمتر از ۹۷ درصد بود که اکنون به ۹۹.۹ درصد رسیده است.

وی همچنین از افزایش تعداد مشترکان برق نیز خبر داد و گفت: پیش از دولت یازدهم شمار مشترکان برق استان ۳۰۱ هزار و ۵۴۰ مشترک اما در پایان سال ۹۹ این رقم با رشد ۲۴درصدی به ۳۷۴ هزار و ۱۷۹مشترک رسید.

وی یکی از دلمشغولی های مسوولان شرکت برق استان را میزان تلفات برق در شبکه های توزیع عنوان و بیان کرد: این میزان تلفات در پایان سال ۹۲، ۱۲.۲۸ درصد بود در حالیکه هم اکنون با کاهش ۳.۹ درصدی به ۸.۳۴ درصد رسیده است.

وی در ادامه با بیان این که در پایان سال ۹۲ در استان هزار و ۲۲۰ حلقه چاه برق دار بود اظهار داشت: هم اکنون چاه های برق دار استان با ۱۱ درصد رشد به هزار و ۳۵۰ حلقه چاه رسیده است.

یک اتفاق خوب دیگر

تا چند سال قبل هر بار نسیمی می وزید سیم های برق و شاخ و برگ درختان تبانی می کردند تا برق خانه ها قطع شود اما اکنون این مشکل نیز به طور کامل برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در این مورد گفت:: ۱۰۰ درصد سیم های هوایی فرسوده فشارضعیف استان به کابل خودنگهدار مجهز شده است.

وی اظهار داشت: مرحله دوم پروژه اصلاح شبکه های فرسوده توزیع برق خراسان شمالی با تبدیل ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل خود نگهدار بدون اعمال خاموشی انجام شده است.

صبوری افزود: این پروژه با صرف اعتباری به میزان هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی اظهار داشت: این طرح بیشتر با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه در شرایط سنگین جوی و جلوگیری از خاموشی های ناخواسته، کاهش تلفات فنی و عایق شدن شبکه و حذف خطرات ناشی از برق گرفتگی شبکه فشار ضعیف اجرا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: مرحله اول این پروژه نیز به طول ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر با اعتباری به مبلغ ۹۶۰ میلیارد ریال در سال ۹۷ در شهرستان های بجنورد، اسفراین، جاجرم و فاروج به بهره برداری رسیده بود.

صبوری افزود: در مجموع چهار هزار و ۷۰۰ کیلومتر از طول شبکه های فرسوده فشار ضعیف استان به کابل خودنگهدار مجهز شده است.

رشد خطوط شبکه های توزیع

وی از رشد ۲۱ درصدی طول خطوط شبکه های توزیع در هشت سال گذشته نیز خبر داد و گفت: در حالی که در پایان سال ۹۲، طول خطوط شبکه های توزیع استان ۹ هزار و ۷۳۹ کیلومتر بود، در حال حاضر این رقم به ۱۱ هزار و ۷۷۴ کیلومتر افزایش یافته است.

صبوری کاهش ۶۰ درصدی شاخص ساییدی (خاموشی به ازای هر مشترک) را یکی دیگر از دستاوردهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در هشت سال گذشته اعلام کرد و گفت: این شاخص در پایان سال ۹۲، ۱۷.۵ دقیقه در ماه بود اما در پایان سال ۹۹ به هفت دقیقه کاهش یافت.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی افزود: شمار پست های توزیع برق نیز افزایش یافته است به طوری که در ابتدای کار دولت تدبیر و امید پنج هزار و ۴۰۵ پست برق در استان بود که در حال حاضر شمار آن ها با رشد ۴۳ درصدی به هفت هزار و ۷۴۷ پست برق افزایش یافته است.

وی از افزایش ظرفیت نیروگاهی در استان نیز خبر داد و گفت: ظرفیت نیروگاهی استان در پایان سال ۹۲ و نخستین سال فعالیت دولت تدبیر و امید ۹۵۴ مگاوات بود که اکنون این رقم با ۳۵ درصد رشد، به هزار و ۲۸۸ مگاوات افزایش یافته است.

به گفته صبوری ظرفیت پست های توزیع نیز در پایان سال ۹۲، ۶۸۰ مگاولت آمپر بود که در حال حاضر بارشدی ۳۱درصدی به ۸۹۱.۱ مگا ولت آمپر افزایش یافته است.

افزایش خطوط انتقال

وی همچنین از افزایش طول خطوط انتقال و فوق توزیع در خراسان شمالی خبر داد و اظهار داشت: طول خطوط انتقال و فوق توزیع استان در سال ۹۲، ۹۷۷ کیلومتر بود که اکنون با ۵۸ درصد رشد، به هزار و ۵۴۲ کیلومتر افزایش یافته است.

صبوری خاطرنشان کرد: در پایان سال ۹۲ ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع استان نیز هزار و ۶۳۸ مگاولت آمپر بود که با رشد ۳۵ درصدی به ۲ هزار و ۲۰۸ مگا ولت آمپر افزایش یافت.

وی متوسط مدت زمان نصب انشعاب را شاخص دیگری در زمینه انرژی برق ذکر کرد که در طول هشت سال گذشته افزایش یافته است و اظهار داشت: در پایان سال ۹۲ برای نصب انشعاب هشت روز زمان صرف می شد اما اکنون برای نصب انشعاب فقط ۳ روز زمان صرف می شود که این مدت ۶۲.۵ درصد کاهش یافته است.

افزایش ظرفیت نیروگاه های خورشیدی

استفاده از انرژی های نو و به ویژه انرژی خورشیدی یکی از رویکردهای جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است و در استان نیز فعالیت های مختلفی در این بخش انجام گرفته است تا ظرفیت آن افزایش یابد.

در شرکت توزیع نیروی برق نیز ظرفیت نیروگاه های خورشیدی افزایش یافته است به طوری که به گفته صبوری ظرفیت نیروگاه های خورشیدی نیز از ۲۵ کیلووات در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید هم اکنون به هزار و ۲۰۰ کیلووات ارتقا یافته است.

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن ، استان خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد آن در روستاها سکونت دارند.