یزد– دوره آموزشی آشنایی با راه های مدیریت مصرف آب ، ویژه بانوان مروج مصرف بهینه آب در محل شرکت آب و فاضلاب استان یزد برگزار شد.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، سیاوش پاکدل مدیر روابط عمومی، در این دوره آموزشی با ارائه مطالبی در خصوص وضعیت آب استان، چگونگی تامین آب، مزایای استفاده از لوازم کاهنده مصرف و … بانوان را جهت نحوه ی برخورد صحیح با مشترکین پر مصرف توجیه نمود.
در این دوره آموزشی، رییس بسیج جامعه زنان و تعداد ۱۲ بانوی بسیجی استان یزد حضور یافتند.
هم چنین در این نشست به سوالات بانوان در خصوص کیفیت آب مناطق مختلف، استفاده از دستگاه تصفیه ی آب و … پاسخ داده شد.