یزد– سرپرست دفتر تشکیلات آموزش و منابع انسانی شرکت آبفا از برگزاری دوره آموزشی اصول بهداشت و تشریفات ویژه پرسنل خدمات در این شرکت خبر داد.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد : معین هنرور گفت: این دور آموزشی با هدف توانمند سازی پرسنل خدمات جهت مقابله با ویروس کرونا، رعایت موازین و پروتکل های بهداشتی و آشنایی با اصول و آداب تشریفات برگزار شد.
هنرور اظهارداشت: پرسنل خدمات در این دوره اموزشی با مباحثی از جمله استانداردها و الگوهای رفتاری کارکنان، قوانین عمومی سرویس دهی به کارکنان ، شرایط یک آبدارخانه استاندارد، آشنایی با مفاهیم و قوانین تشریفات، نحوه صحیح چیدمان و پذیرایی و اصول صحیح میزبانی و مهمان داری و تکنیکهای بهداشت و نظافت در محیط کار در شرایط کرونا آشنا شدند.
وی افزود: این دوره ی آموزشی با حضور ۲۰ نفر از پرسنل در محل شرکت آبفا برگزار شد و در پایان از مراکز مرتبط بازدید بعمل آمده و موارد بهبود و پیشنهادها به متولیان آن اعلام گردید.