یزد– نخستین نشست تخصصی کار کرد مراکز فناوری دانشگاهی در توسعه زیست بوم نوآوری استان یزد چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ به میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش انتهاج، در این نشست که با حضور فقیه خراسانی رئیس پردیس فناوری و نوآوری دانشگاه یزد، قانعیان مدیر دفتر کارآفرینی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، نصیری زاده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، اسماعیل زاده رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و مظفری مسئول راه‌اندازی مرکز رشد فناوری دانشگاه میبد برگزار شد، در باره شیوه های بهبود کار کرد مراکز نوآوری و فناوری دانشگاهی در توسعه زیست بوم نوآوری استان یزد رایزنی شد.
علی اکبر قیومی، مدیر دفتر هماهنگی نهادهای همکار فناور پارک علم و فناوری یزد در این نشست با اشاره به بیستمین سالگرد تاسیس پارک علم و فناوری یزد، گفت: به همین مناسبت برگزاری رویدادهایی را در دستور کار قرار دادیم که از جمله این برنامه‌ها، برگزاری سلسله نشست هایی برای بررسی راههای توسعه فناوری و نوآوری در استان یزد است.
وی افزود: محتوای حاصل از این گفتگو ها در قالب بسته های توسعه فناوری در اختیار سیاست‌گذاران استان قرار خواهد گرفت.
حاضران در این نشست تخصصی دیدگاه های خود را در پنج محور:
رسالت دانشگاه ها و ساختارهای پژوهشی در مسیر توسعه فناوری و ارتباط با دانش،اشتغال و اقتصاد،
تحلیل جایگاه موجود و مطلوب مراکز آموزش عالی در زیست‌بوم نوآوری،
پیشرفت های حاصله و دستاوردهای مراکز نوآوری و فناوری دانشگاهی در یزد،
موانع و محدودیت های توسعه مراکز نوآوری و فناوری دانشگاهی استان یزد
راهبردها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه مراکز نوآوری و فناوری دانشگاهی، مطرح نموده و به بحث و بررسی آن ها پرداختند.

8 scaled - برگزاری نشست تخصصی کارکرد مراکز فناوری دانشگاهی در توسعه زیست بوم نوآوری استان یزد