یزد-  نشست مشترک استاندار و مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد با مدیر عامل بانک تجارت در خصوص تامین مالی اجرای پروژه های آب شرب شهری و روستایی برگزار شد.

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد، در این نشست موضوع بهره گیری شرکت آبفا از ظرفیت های تبصره سه در بودجه سال ۹۹ و ظرفیت های قانونی سال های آینده برای اجرای پروژه های مهم تامین آب شهری و روستایی مطرح شد.

ریاضتی در این جلسه، اجرای پروژه های رینگ آب شهر یزد،خط انتقال آب میبد و خط انتقال آب اکرمیه و اکرم آباد را از پروژه های دارای اولویت استان یزد عنوان کرد.