به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه شمال شرق کشور گفت که پروژه راهسازی محور بجنورد- میامی ( خراسان شمالیسمنان) با سرعت در حال انجام است و اعتبار سال گذشته آن تمام و کمال جذب می شود.