بجنورد - مدیرشبکه مخابرات منطقه خراسان شمالی از ایجاد بستر مناسب مخابراتی و اجرای زیرساختهای فیبر نوری به میزان بیش از 34 کیلومتر در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

بجنورد – مدیرشبکه مخابرات منطقه خراسان شمالی از ایجاد بستر مناسب مخابراتی و اجرای زیرساختهای فیبر نوری به میزان بیش از ۳۴ کیلومتر در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

به گزارش انتهاج، هادی ایزانلو با اشاره به مزیت‌های اتصال شهرک‌ها و نواحی صنعتی به شبکه فیبر نوری، گفت: طی سال جاری مخابرات منطقه در راستای توسعه تکنولوژی ارتباطی و بستر سازی مناسب جهت رشد صنایع داخلی و در تعامل با شرکت شهرکهای صنعتی بیش از ۳۴ کیلومتر فیبر نوری ویژه شهرکهای صنعتی فراهم کرده است.

وی یکی از مهمترین اولویت های زیرساختی، را شبکه فیبر نوری دانست و اظهار کرد: کم هزینه بودن، پهنای باند بالا و مصرف برق پایین از مزایای نصب و راه اندازی فیبر نوری برای انتقال داده‌ها ست و بر همین اساس از برنامه‌های سال ۹۸ اجرای طرحهای فیبر دسترسی در شهرکهای صنعتی استان در قالب طرحهای اختصاصی بوده است.

ایزانلو افزود: در حال حاضر ۱۱ کیلومتر فیبر نوری در منطقه ویژه اقتصادی در مرکز استان و بیش از ۷ کیلومتر در شهرک صنعتی فرش اجرا و به اتمام رسیده است و پروژه بستر سازی به طول ۴ کیلومتر در شهرک صنعتی شهید محمدزاده شهر گرمه و ۱۲ کیلومتر در شهرک صنعتی جاجرم در دست اجرا می باشد.

وی خاطر نشان کرد: با بستر سازی فیبرنوری در شهرکهای صنعتی استان امکان دسترسی مشترکین و صاحبان صنایع در این مناطق به سرویسهای مخابراتی از جمله سرویس FTTH فراهم می شود.

این مطلب را هم ببینید
دانشمندان چینی دو نوع ویروس کرونا کشف کردند