بجنورد – به گزارش انتهاج در جلسه شورای اسلامی شهر ، مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص فرارسیدن موعد بازنشستگی شهردار بجنورد افزود: روح الله براتیان شهردار بجنورد مکاتبه ای درخصوص فرارسیدن موعد بازنشستگی به شورای شهر ارائه کرده که این مکاتبه در جلسات فوق العاده با حضور اعضای شورای اسلامی شهر طرح گردید ولی تاکنون تصمیمی در خصوص انتخاب شهردار جدید اتخاذ نشده است.

انتخاب شهردار، مهمترین وظیفه شورا

علیرضا باغچقی در خصوص این مساله بیان داشت: از نظر قانون مهم ترین وظیفه شورا، انتخاب شهردار می باشد؛برهمین اساس، تعلل در انتخاب شهردار قابل توجیه نمی باشد چرا که همگی به این مساله اذعان داریم که معظلات مدیریت سرپرستی شهرداری بر کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه از اعضای شورای شهر خواست تا با توجه به اینکه صدور حکم و استعلام در خصوص انتخاب شهردار جدید روند زمانی طولانی را سپری می کند، قبل از هر اقدام و ورود به موضوعات و سایر وظایف شورا که در اولویت های بعدی قانون نهادینه شده، با برگزاری جلسات مستمر و فشرده در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود.

در پایان مهدی محمدی با توجه به سفر اخیر دکتر لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی به استان خراسان شمالی بیان داشت: به نمایندگی از طرف شوراهای اسلامی استان در جلسه ای با حضور دکتر لاریجانی به پنج مورد از دغدغه های اساسی مدیریت شهری اشاره گردید.

خبرنگار : امین گودرزی