یزد-در سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و رضا اردکانیان وزیر نیرو به استان یزد روز، شنبه از قطعه اول و دوم خط لوله آبرسانی به شهرهای میبد و اردکان بهره برداری شد.
به گزارش انتهاج به نقل از روابطعمومی آب منطقه ای استان یزد، در این مراسم محمدعلی طالبی استاندار یزد،شماری از مسوولان استان یزد حضور داشتند.

اجرای طرح قطعه اول خط لوله آبرسانی به شهرهای میبد و اردکان به طول ۳٫۲ کیلومتر لوله گذاری GRP به قطر ۶۰۰ میلیمتر و یک باب مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی است.
همچنین در قطعه دوم طرح یاد شده هم ۶٫۲ کیلو متر لوله گذاری GRP به قطر ۶۰۰ میلیمتر و یک باب مخزن ۱۰۰۰مترمکعبی انجام شده است
هدف از اجرای پروژه مورد اشاره انتقال آب شرب از مخزن مرور به شهرهای میبد ـ اردکان است.
همچنین فرسودگی شدید خط لوله موجود و قطعی های متعدد در جریان آب انتقالی به شهرهای میبد و اردکان در طول سالهای اخیر و همچنین توسعه خطوط راه آهن در محل گذر از خط لوله آبرسانی اردکان از ضروریات اجرای پروژه یاد شده اعلام شد.

پروژه یاد شده در سال ۹۷ در استان یزد آغاز شد و اکنون با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال مورد افتتاح قرار گرفت.