اسفراین – به گزارش انتهاج، ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسفراین از پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون تومان از محل اعتبارات سفر رهبری ودر زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع است که امروز با حضور مسئولین استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

ContentImages 125460 300x200 - بهره برداری از ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسفراین

ContentImages 125462 300x200 - بهره برداری از ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسفراین