اردبیل – مدیرکل محیط زیست استان اردبیل گفت: بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی اردبیل باید تسریع شود.

به گزارش انتهاج ، سعید شهند در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی استان اردبیل اظهار کرد : با راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه، سیستم‌های پایش آنلاین در محل‌های مورد نیاز نصب شده و ظرفیت پذیرش فاضلاب ورودی نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود : همچنین استفاده مجدد از آب تصفیه شده در شهرک‌های صنعتی امکان پذیر خواهد شد و با پایش مستمر پساب های صنعتی استان اردبیل، الزام بر رعایت موارد زیست محیطی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر پساب های صنعتی در استان اردبیل انجام پذیرفته و با توجه به اهمیت قضیه لازم است این موضوع با جدیت بیشتری ادامه یابد.

وی افزود: در این پایش‌ها ضرورت رعایت استانداردهای لازم با توجه به موارد اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مدنظر قرار گرفته و با برخورداری از کارشناسان مجرب موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل ادامه داد: با توجه مضاعف به پایش پساب های صنعتی، نواحی و شهرک‌های هدف ملزم به رعایت استانداردهای مورد نیاز خواهند شد و در این راستا حفظ سلامت عمومی و بهداشت محیط زیست قابل معامله با هیچ چیز دیگری نخواهد بود.

شهند یادآور شد: بنا به وظیفه محوله، محیط زیست استان اردبیل در تلاش خواهد بود تا نظارت‌های خود را در پایش‌های صنعتی با جدیت بیشتری ادامه داده و از آسیب‌های احتمالی که ممکن است در امور صنعتی به محیط زیست وارد شود، جلوگیری به عمل آورد.