همدان – معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان همدان از بهره برداری ۱۲ کیلومتر راه آسفالته روستایی طی سال جاری خبر داد.

به گزارش انتهاج ، حبیب نادیان رفیع در خصوص ساخت و توسعه راه های روستایی استان گفت: هم اکنون در استان ۳ هزار و ۳۶۹ کیلومتر راه روستایی وجود دارد که ۲ هزار و ۷۲۰ کیلومتر از این راه آسفالت شده است.

وی افزود : ۸۴ کیلومتر راه روستایی در استان در دست ساخت است که امسال ۱۲ کیلومتر از این راه به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت برخورداری استان همدان از راه های آسفالته روستایی از میانگین کشوری بالاتر است ، ادامه داد: کمتر روستایی بالای ۵۰ خانوار در استان است که راه آسفالته روستایی نداشته باشد و معدود روستایی بالای ۲۰ خانوار در همدان وجود دارد که راه آسفالته نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین راه های روستایی در دست ساخت و ارتقا راه روستایی چشین – ابرو در همدان، باند رفت و برگشت حیدره -امامزاده محسن و راه روستایی نهاوند- گیان است.

وی با اشاره به اینکه امسال راه روستایی شیخ جراح به مسجدین در شهرستان کبودراهنگ به طول ۶ کیلومتر آسفالت شده است ، اظهار کرد: ساخت راه روستایی ناصرآباد به زین آباد در شهرستان کبودراهنگ در دست اجراست و یک کیلومتر از راه روستایی دره راست در شهرستان ملایر نیز آسفالت شده است.

نادیان رفیع در پایان خاطرنشان کرد: مجموع اعتبارات راه های روستایی استان چیزی بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان بوده است.