یزدمدیر شرکت تعاونی تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی یزد گفت: دامنه فعالیت شرکت تعاونی تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی استان یزد که در سال ۹۳ شکل گرفت، در دو بعد اجتماعی و اقتصادی است.

به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری موج یزد، مجید شایقی مدیر شرکت تعاونی تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی یزد، گفت: دامنه فعالیت شرکت تعاونی تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی استان یزد که در سال ۹۳ شکل گرفت، در دو بعد  اجتماعی و اقتصادی است و به دلیل دو بعدی بودن در تامین منافع حداکثری صنفی، جامع ترین تشکل حمایتی از کارگران ساختمانی تلقی می شود.

وی به عنوان یکی از اقدامات شاخص این تعاونی در استان، بیان کرد: بیش از ۴۰۰ نفر از روستاییان فاقد بیمه را شناسایی و به شعبات تامین اجتماعی برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه کارگران ساختمانی معرفی کردیم.

شایقی با اشاره به صدور گواهی فعالیت کارگران ساختمانی به عنوان شناسنامه شغلی معتبر برای گرفتن تسهیلات بانکی و مزایای قانونی، گفت: در سال ۹۳ این تعاونی بعنوان اولین تعاونی با ماهیت صنفی در کشور به ثبت رسید و با تامین دفتر اداری مناسب و همکاری سایر تشکل های مرتبط فعالیت عمده آن از اوایل سال۹۷ آغاز شد و گستره فعالیت این تعاونی در سطح استان یزد است.

مشاوره و پیگیری حقوق صنفی و حل و فصل اختلافات کارگران

وی مشاوره و پیگیری حقوق صنفی و حل و فصل اختلافات کارگران، تنظیم قراردادهای شغلی، صدور پروانه گواهی فعالیت شغلی و اعزام به کار کارگران ساختمانی را بخشی از خدمات اجتماعی این تعاونی کارگری دانست و افزود: ظرفیت های قانونی در تعاونی تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی باعث شده ما بتوانیم در اینجا با تامین بسته های معیشتی و ارزاق ضروری و …. با کیفیت مطلوب و ارزان تر از نرخ معمول، به کارگران عضو تعاونی خدمت رسانی کنیم.

شایقی در خصوص شرایط عضویت بیان کرد: میزان تحصیلات کارگران محدودیتی در عضویت آنان ایجاد نمی کند؛ افزود: یکی از شرایط عضویت کارگران در این تعاونی داشتن کارت مهارت فنی حرفه ای در یکی از شاخه های ساختمانی است که اشتغال آنان را برای عضویت در تعاونی محرز کند.

وی با اعلام اینکه بالغ بر ۱۷هزار کارگر ساختمانی در مرکز  استان یزد فعالیت دارند که می توانند عضو این تعاونی شوند، توضیح داد: طبق قانون تعاون مرجع حاکمیت تعاونی ها وزارت تعاون است و در کنار آن نیز  اتاق تعاون استان به عنوان مرجع بالادستی بخش تعاون نقش حمایتی از  تعاونی ها را دارد.