بروجرد – رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: در حال حاضر ایمنی بیمارستان چمران ۲۰ درصد بوده که باید هر چه سریعتر تخلیه و مکان جایگزین انتخاب شود.

به گزارش انتهاج ، محمد کاکاوند در نشست پدافند غیرعامل اظهار کرد : هم اکنون ۱۴۰ پایگاه مجهز به پدافند غیر عامل در سطح شهرستان بروجرد وجود دارد.

وی افزود : هنوز نتوانسته ایم آب های سطحی و روان آب های آلوده را کنترل، شناسایی و یا دسته بندی کنیم گرچه فعالیت های زیادی انجام شده اما کافی نیست.

کاکاوند با بیان اینکه سطح پوشش واکسن در بروجرد ۹۹ درصد است، خاطرنشان کرد: باید در سطح تمامی روستاها نظارت انجام شود که در راستای پدافند غیر عامل چه ضعف هایی وجود دارد.

فرماندار بروجرد نیز با اشاره به اینکه در همه حوزه ها باید از بروز مشکلات پیشگیری کنیم و این همان پدافند عامل است، اظهار داشت: در پدافند غیر عامل به طور میانگین در همه حوزه ها ۵۰ درصد آمادگی داریم.

عبدالرحیم رحیمی افزود : از حفر چاه های غیرمجاز و غیر قانونی در منازل مسکونی سطح روستاها باید جلوگیری کنیم و گرنه خیلی اتفاقات ناگوار در زمینه بهداشتی رخ می دهد.

وی ادامه داد: تمامی دستگاه ها باید نسبت به وظایف محوله در حوزه پدافند غیر عامل عمل کنند تا درصد بروز مشکلات احتمالی کاهش یابد.