خرم‌آباد – رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات لرستان از تامین زیر ساخت های ارتباطی برگزاری انتخابات در همه فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خبر داد.

به گزارش انتهاج، علی پورسیف در نشست با فرمانداران با اشاره به اینکه فرآیند تامین زیرساخت های فناوری فرمانداری ها و ستادهای انتخاباتی را از تیرماه شروع کرده ایم، گفت: در حوزه زیرساختی در همه فرمانداری ها و بخشداری ها زیرساخت های ارتباطی را شکل داده ایم و در هر فرمانداری سه بستر و در هر بخشداری دو بستر زیرساختی را تامین کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم فرمانداران و بخشداران هرروز زیرساخت ها را چک کنند، اظهار کرد: لازم است هر سه بستر فرمانداری را هرروز چک کنند و از طریق آن ها به سامانه های انتخابات دسترسی داشته باشید.

پورسیف با اشاره به اینکه تلاش می کنیم شعب ما آن لاین باشد و باید نهایت دقت را داشته باشیم که موضوع تعریف شعب بر اساس سامانه جامع را نهایی کنیم، افزود: حداقل ۵ مهندس کامپیوتر در کمیته فناوری اطلاعات فرمانداری ها باید باشد، در بخشداری ها نیز ۳ نفر نیرو در این کمیته نیاز است.

وی یادآور شد: انتظار داریم فرمانداران با حفظ سمت خودشان مسئولیت کمیته فناوری اطلاعات را داشته باشند.