یزد– وزیر نیرو در جلسه بررسی وضعیت منابع آب حوضه زاینده رود که به صورت مجازی برگزار شد بر تخصیص اعتبار برای تکمیل مخازن ذخیره در حال احداث یزد تاکید کرد.

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در جلسه بررسی وضعیت منابع آب حوضه زاینده رود، چالش ها، برنامه ها و راه کارهای مدیریت تنش آبی و تامین آب شرب استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری با حضور مجازی وزیر نیرو، معاونین وزارتخانه و مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای و آبفا برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه گزارش کاملی از حوضه زاینده رود و شرایط سخت تامین آب مرتبط با مدیرکل حوزه آبریز زاینده رود، سناریو های چهارگانه منابع و مصارف مطرح گردید.

در ادامه این جلسه مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد نیز گزارشی از حوزه کاری خود با شرح مسائل و مشکلات پیش رو مطرح نموده و وزیر نیرو ضمن جمع بندی موضوع و با توجه به اهمیت ویژه مخازن در حال احداث در تاسیسات خط اول انتقال آب یزد، به تخصیص اعتبار لازم به منظور تکمیل مخازن مورد اشاره تاکید کرد.