یزد – معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و هنر یزد گفت: الگوی جدید آموزش عالی از مهرماه سال آینده در دانشگاه علم و هنر یزد اجرا و این دانشگاه به دانشگاه نوآفرین تبدیل می شود.

به گزارش انتهاج، محسن برزگری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت در رشته های گردشگری، روانشناسی، حقوق و مهندسی صنایع از مهر ماه آینده اجرا می شود.

وی با اشاره به ارائه الگوی جدید دانشگاه به عنوان دانشگاه نوآفرین از سوی وزارت علوم افزود: دانشگاه های نوآفرین در راستای ایده پروری و تجاری سازی پژوهش های کاربردی دانشجویان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به بهبودی که در سطح الگوی آموزشی در حال ایجاد است و با توجه به نقشه راه جهاد دانشگاهی و ماموریتی که به آموزش عالی جهاد دانشگاهی اعطا شد، تصریح کرد: الگوی دانشگاه نوآفرین شکل گرفت و از مهر ماه آینده با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، این الگوی آموزشی اجرا خواهد شد.

برزگری ادامه داد: مهمترین سیاست هایی که در اجرای این الگو وجود دارد این است که دانشجویان علم و هنر در سال آخر دانشجویی در محیط کسب و کار مشغول به کار می شوند که این اشتغال پایدار است و در این فضا که عمدتا فضای پژوهشی، فناوری و کلینیک های تخصصی هر رشته است، کارشان را آغاز کرده و در این محیط رشد پیدا می کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و هنر یزد یادآور شد: با توجه به ارتباطی که دانشجویان با محیط های کسب و کار پیدا می کنند، بعد از پایان دوره دانشجویی جذب این محیط ها می شوند و موظفند با تسهیلاتی که از دانشگاه دریافت می کنند، برای خود شغل ایجاد کنند که این شغل باید الزاما پایدار و کارآفرینانه باشد.

تسهیلات مادی و بسته های حمایتی به این دانشجویان ارائه می شود

وی با اشاره به اینکه تسهیلات مادی و بسته های حمایتی به این دانشجویان ارائه می شود، خاطر نشان کرد: این دانشجویان از سال سوم در فضای کاری خود حقوق دریافت می کنند و در صورت تمایل می توانند این دوره را به صورت پیوسته تا کارشناسی ارشد ادامه دهند.

برزگری با بیان اینکه دانشجویان می توانند به سمت اشتغال پایدار و تولید ثروت حرکت کنند، گفت: پژوهش هایی که سال آخر در محیط کار انجام می شود، تجاری سازی می شود بر این اساس، دانشجویانی که وارد دانشگاه علم و هنر می شوند، شغل آنها تضمین شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و هنر یادآور شد: در حال حاضر ۶ هزار و ۲۰۰ دانشجو در دانشگاه علم و هنر یزد در ۷۸ رشته در چهار مقطع مشغول به تحصیل هستند و تاکنون نیز ۳۵ هزار دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.